Wateraansluiting

Wateraansluiting met de hoogste kwaliteitsstandaard

Waar een wateraansluiting nodig is, komt Waterworks in actie. Uiteraard werken we met materialen van de beste kwaliteit, zoals u van professionals kunt verwachten. Het gebruikte materiaal beschikt over de juiste keurmerken en wordt aangesloten door professionals. We houden hierbij de NEN-normen in acht. Ons waternetwerk is beveiligd tegen verontreiniging, zodat u kunt rekenen op een schone en vooraf gedesinfecteerde watervoorziening. Al ons materiaal wordt na gebruik grondig gereinigd. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de veiligheid en het milieu. Er worden geen hulpmiddelen verspild en we gebruiken alleen de juiste toegestane reinigingsproducten. Veel hulpstukken ontwikkelen wij in-house, in samenwerking met onze vaste leveranciers. Met deze gecombineerde kennis maken wij waternetwerken die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen. We volgen de ontwikkelingen in de markt op de voet. Wij zijn een jong bedrijf dat in deze tijd van innovatie graag vooraan staat.

Wateraansluiting culinair evenement Watertappunt